blogh : ضروت تشکیل کارگروهی با وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای توسعه گیاهان دارویی

در blogh.ir مطلب ضروت تشکیل کارگروهی با وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای توسعه گیاهان دارویی مشاهده می کنید
سرپرست دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت استفاد از ظرفیت گیاهان دارویی در کشور گفت: ضرورت دارد کارگروهی را با وزارت صمت و جهاد کشاورزی تشکیل داده و به اخذ تصمیمات موثرتر در حوزه داروهای گیاهی بپردازیم.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir