blogh : کم توجهی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات/شورای مرکزی کم کاری می کند

در blogh.ir مطلب کم توجهی سازمان نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات/شورای مرکزی کم کاری می کند مشاهده می کنید
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از کم توجهی سازمان های نظام مهندسی ساختمان به تعیین تعرفه خدمات، گفت: انتظار رعایت موارد قانونی توسط هیئت مدیره ها را داریم.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir