blogh : تخت روانچی: کسانی که لاف «فشاد حداکثری» می‌زدند اکنون دیگر رفته‌اند

در blogh.ir مطلب تخت روانچی: کسانی که لاف «فشاد حداکثری» می‌زدند اکنون دیگر رفته‌اند مشاهده می کنید
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه دولت ترامپ که امروز دورانش به پایان رسید نتوانست با تکیه بر سیاست موسوم به فشار حداکثری ایران را به زانو در آورد، تأکید کرد که ایران قدرتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir