blogh : یک فدراسیون با 2 دبیر!

در blogh.ir مطلب یک فدراسیون با 2 دبیر! مشاهده می کنید
تصمیمات وزارت ورزش و مسئولان فدراسیون دوومیدانی باعث حضور همزمان دو دبیر در محل این فدراسیون شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir