blogh : با کرونا مثل سرماخوردگی برخورد کنید

در blogh.ir مطلب با کرونا مثل سرماخوردگی برخورد کنید مشاهده می کنید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با کرونا باید مثل سرماخوردگی معمولی برخورد شود به این دلیل که کمتر از 10 درصد نیاز به بستری دارند و 90 درصد از مبتلایان بدون مراجعه به پزشک بهبودی کامل را تجربه می کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir