blogh : سروده‌ای برای مدافعان سلامت|ما به این صبر و استقامتتان مدیونیم

در blogh.ir مطلب سروده‌ای برای مدافعان سلامت|ما به این صبر و استقامتتان مدیونیم مشاهده می کنید
قاسم نعمتی شاعر کشورمان سروده‌‌ای را به مدافعان سلامت تقدیم کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir