blogh : اطلاعیه شماره 9 ستاد مقابله با کرونا در ورزش درباره فعالیت فدراسیون‌های ورزشی

در blogh.ir مطلب اطلاعیه شماره 9 ستاد مقابله با کرونا در ورزش درباره فعالیت فدراسیون‌های ورزشی مشاهده می کنید
ستاد مقابله با کرونا در ورزش با صدور اطلاعیه شماره 9 توصیه هایی را خطاب به فدراسیون‌های ورزشی یادآور شد.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir