blogh : علت ور نیامدن و پف نکردن خمیر نان؟

در blogh.ir مطلب علت ور نیامدن و پف نکردن خمیر نان؟ مشاهده می کنید

گلوتن باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی می گردد .این ماده باعث کش آمدن خمیر و ترد شدن بافت فراورده نهایی می گردد. ریشه کلمه گلوتن کلمه لاتینی «گلوتن» به معنای «چسب» می باشد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir