blogh : از نقدینگی اقتصاد ایران، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد

در blogh.ir مطلب از نقدینگی اقتصاد ایران، برای تأمین کسری بودجه استفاده خواهد شد مشاهده می کنید

همتی گفت: فروش دارایی و انتشار اوراق دولت و تأمین مالی کسر بودجه از اوراق، به معنی استفاده از نقدینگی موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاری به پایه پولی وارد شود.
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir