blogh : تیک‌های کودکانه

در blogh.ir مطلب تیک‌های کودکانه مشاهده می کنید

حتماً شما هم رفتارهای تکراری یا واکنش‌های بی‌دلیل را در افراد دور و بر خود دیده‌اید. کسی که بدون علت پای خودش را تکان می‌دهد، فردی که بیش از اندازه پلک می‌زند یا شخصی که با فواصل کوتاه بدون این که مریضی یا گلودردی داشته باشد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت blogh.ir